Republike Srpske bb
Trebinje 89101, RS, BiH
Email adresa
office@leoplastik.com

Industrijski kompleks "Volujac"

Industrijski kompleks "Leoplastika" čine: Industrijska hala, betonara ABS 24, Industrijska pekara i otvoreno skladište

LOKACIJA OBJEKTA NA GOOGLE MAPI